top of page
Logga_AB.jpg
Remsor

Effektivisera dina rutiner

EDI och e-handel

Hokus-Pokus?

Är allt som har med EDI, e-fakturor, VMI, SMI bara komplicerat Hokus-Pokus eller kan jag använda detta för att bli mer effektiv och samtidigt mer attraktiv som leverantör då jag kan underlätta för kundernas inköpsfunktion?
Ofta installeras funktioner för EDI hos en underleverantör efter påtryckningar från kunder, som leverantör tycker man att det är dyrt och komplicerat och man ser det enbart som en kostnad som man måste betala för att underlätta materialflödet hos kunden.

 

Är det dyrt?

De funktioner som kunden efterfrågar är ofta en standard som skall passa alla leverantörer, liten som stor och då känns dessa system alldeles för stora och dyra om man är en liten leverantör.

Här är lösningen att skaffa ett system som passar verksamheten och kanske främst passar ihop med det MPS/ERP system som man använder. Om man inte får till en smidig integration* här så får man garanterat en mycket krånglig och tidsödande manuell hantering och hela vinsten med elektronisk dataöverföring går förlorad.

* Integration = Sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet.

bottom of page