top of page

Dataskyddsförordningen

GDPR

Alla företag i världen som erbjuder varor eller tjänster till EU-medborgare (eller har sin verksamhet här) omfattas av förordningen. All behandling av personuppgifter berörs, både kunders, personals och andra intressenters personuppgifter faller under förordningen och definitionen av ”behandling” har gjorts mycket bred. Pappersregister omfattas på samma sätt som elektroniska databaser.

Förordningen trädde i kraft den 25:e maj 2018.
En förordning är (till skillnad från tidigare direktiv) direkt tillämplig lag i alla EU:s medlemsländer och det finns mycket få möjligheter till lokal anpassning eller speciallösningar i respektive land.

Förberedelse inför GDPR

- Börja i god tid!
- Organisera ett projekt

 

Vill ni ha hjälp?
Tveka inte utan hör av Er om ni vill komma igång med införandet av GDPR i Ert företag.


Jag kan planerar, leda och styra projektet.

Som projektledare skapar jag ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. Jag samordnar de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till projektet. En viktig uppgift är att säkerställa att alla medverkande har klart för sig projektets riktning och syfte.

Övergripande strategi

- Kartlägg
- Inbyggt dataskydd
- Analysera
- Rådfråga
- Dokumentera
- Informera
- Efterlevnad över tid

Varning: Tro inte att ni är klara, följ hur tillämningen av GDPR tar form. Varefter den skall anpassas till 27 länders lagstiftning kommer den att jämkas och tolkas framöver. Ha en person som kontinuerligt ansvarar för ert dataskydd.

bottom of page